1.C ve světě knížek

Vzhledem k tomu, že na konci ledna už prvňáčci dokáží přečíst téměř všechna písmena, rozhodla jsem se uskutečnit s nimi první dílnu čtení. Nejprve si děti poslechly ukázky z pěti knížek, které měly možnost si prohlédnout a prolistovat již před danou hodinou. 

Vzhledem k tomu, že na konci ledna už prvňáčci dokáží přečíst téměř všechna písmena, rozhodla jsem se uskutečnit s nimi první dílnu čtení.

Nejprve si děti poslechly ukázky z pěti knížek, které měly možnost si prohlédnout a prolistovat již před danou hodinou. Každou vyslechnutou ukázku měly přiřadit k některé z těchto knih, ty byly označeny číslem. Záměrně jsem zvolila knihy, které si byly něčím podobné. V našem případě byl jedním z hlavních hrdinů krtek. Své rozhodnutí pak měly také zdůvodnit. Rozhodovaly se většinou na základě obrázku na obálce knížky, názvu knihy, popř. na základě vlastní zkušenosti či dřívějšího setkání s knihou v rodině apod.

Poté jsem dětem předložila větší množství knížek, ze kterého si měly vybrat jednu, která je něčím zaujala na první pohled. Také tady svou volbu musely zdůvodnit, tentokrát s kamarádem ve dvojici.
Protože při výběru knihy nestačí jen si prohlédnout obálku, ale je třeba do ní i nahlédnout, prolistovat ji nebo si kousek textu přečíst, další úkol zněl Najdi místo v knize, které tě něčím zaujme. Na něco si vzpomeneš, místo tě rozesměje či rozesmutní. Může to být třeba obrázek, ale i kousíček textu. V této závěrečné části dílny čtení jsme se seznámili s aktivitou Poslední slovo patří mně, kdy vylosovaný žák představil vybrané místo v knize a ostatní vyslovovali své domněnky, proč si asi dané místo vybral. Závěrečné slovo měl pak daný žák, který sám objasnil svůj výběr.
První setkání nad knihami si děti moc užily, s nadšením knížkami listovaly i o přestávce a dávaly návrhy, ze které knihy bychom si mohli společně přečíst zase příště.

Text a foto J. Zdráhalová

Archivy