Zápis do prvních tříd

Zápis do první třídy by měl být velkým dnem pro naše budoucí prvňáky. Abychom si jaksepatří tu slavnostní chvíli našich malých žáčků, Vás rodičů i nás těšících se učitelů společně užili, odpovídáme na některé z nejčastěji zmiňovaných otázek týkajících se zápisu:

Kdy proběhne zápis do prvních tříd pro školní rok 2019 / 2020?

 • v pondělí 8. dubna a v  úterý 9. dubna 2019

V kolik hodin?

 • od 14:00 – 17:00 hod.

Kterým dětem je zápis určen?      

 • dětem narozeným od 1.9. 2012 – 31.8. 2013 (které k 1. září dosáhnou věku 6-ti let)  a dále dětem, které dostaly v roce 2018 odklad povinné školní docházky

Co na děti čeká?

 • tématický zápis
 • jako vzpomínka na zápis malé překvapení
 • výstava učebnic, písanek a jiných pomůcek pro děti 1. tříd, rukodělné a výtvarné práce dětí 1. stupně
 • zábavné soutěže, hry, které si pro ně připravili starší spolužáci
 • prohlídka školy, do které mohou v září nastoupit
 • ve třídách budou na děti čekat paní učitelky, které hravou formou zjistí připravenost dětí na školní docházku

Co k zápisu potřebují rodiče (zákonní zástupci)?

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • potvrzení o místě trvalého bydliště, pokud není shodné s trvalým bydlištěm zákonného zástupce

Kolik plánujete otevírat prvních tříd ve školním roce 2019 / 2020?

 • k dispozici máme 3 první třídy
 • celková kapacita bude maximálně 90 žáků

Pokud se k vám přihlásí více žáků, otevřete 4 první třídy?

 • neotevřeme

Kdo bude přijat na ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17?

 • žáci ze školského obvodu určeného zřizovatelem
 • žáci  z jiných obvodů do naplnění plánované kapacity podle těchto kritérií (důvody splňující kritéria nahlaste nebo předejte u zápisu):
   1. zdravotně postižení vyžadující bezbariérový přístup
   2. sourozenec navštěvující naši školu
   3. závažné rodinné důvody (popsat v žádosti o přijetí)
   4. sdílení pedagogického přístupu školy (Hejného metoda matematiky, Genetická metoda čtení, Čtenářské dílny, metody RWCT)

Mohou přijít k zápisu do vaší školy i žáci z jiných školských obvodů?

 • ano, zákonný zástupce má právo rozhodnout se, na kterou školu zapíše své dítě
 • škola musí přednostně vzít žáka z vlastního školského obvodu, ve školském obvodu máme v tomto roce 50 předškoláků

Může se stat jako v minulosti, že naše dítě nepříjmete?

 • vzhledem ke klesajícímu počtu dětí v Krnově i v našem školském obvodu to není pravděpodobné

Které ulice patří do školského obvodu ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17?

 • Ulice patřící do školského obvodu ZŠ Krnov, Janáčkovo nám. 17 najdete zde

Budu žádat pro své dítě odklad školní docházky, jak mám postupovat?

 • Žádost o odklad povinné školní docházky zákonný zástupce podává pouze na školu příslušnou danému školskému obvodu.
 • Žádost si můžete předem připravit na formuláři viz. níže.
 • K zápisu s sebou přinesete rodný list dítěte a občanský průkaz.
 • S sebou vezměte vyřízené povinné podklady pro odklad školní docházky (doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP) a doporučení dětského lékaře, nebo klinického psychologa).
 • Pro ty, kteří povinné podklady vyřízené ještě nemají, platí povinnost do 31.5. 2019 doložit škole doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (PPP) a doporučení dětského lékaře, nebo klinického psychologa. 

Žijeme v zahraničí a mé dítě zde bude plnit povinnou školní docházku. Je pro nás zápis povinný?

 • Ano, měl(a) byste své dítě zapsat na libovolnou českou školu, která se tak stane vaší kmenovou školou. 
 • Dle §38 odst.3 zákona 531/24 žák plnící povinnou školní docházku v zahraničí je zároveň žákem kmenové školy. 
 • V tomto případě nemusíte navštívit školu osobně, ale musíte doručit Žádost o přijetí k povinné školní docházce a oznámení o místě pobytu žáka v zahraničí s adresou školy, kterou žák navštěvuje a předpokládanou dobu, kdy se bude vzdělávat mimo území ČR. 

Jak se dozvím, že jste mé dítě přijali?

 • Přijatí i nepřijatí žáci budou zveřejněni pod registračním číslem na www.zsjnkrnov.cz  a na dveřích u hlavního vchodu do školy nejpozději v pátek 12.4. 2019 v 15:00 hod.

Další informace k zápisu:

Nejnovější příspěvky
Archivy