Střípky ze sobotní školy pro rodiče

Zajímá Vás, kdy jsou rodiče ve škole nadšení, obohacení o zajímavé zkušenosti a spokojení? Přece v sobotu!

Pozvali jsme rodiče našich stávajících i budoucích žáků „Zpátky do lavic“ a dali jim možnost vyzkoušet si na vlastní kůži, jak učíme. Prostě jaké to je pracovat společně ve skupině, diskutovat o řešení a obhájit výsledek. Nebo přečíst úryvek z knihy a přemýšlet o něm, naprogramovat malého robota k průjezdu překážkovou dráhou či pomocí tabletu a QR kódu získat potřebné informace.

Společně jsme si vyzkoušeli, jaké to je být nevidomým či neslyšícím, spoléhat se na druhého a tím se o sobě i druhých dozvědět více.

Zkrátka – sobotní dopoledne bylo naplněno zábavou i poučením a rodiče byli často překvapeni tím, jak je dnešní škola jiná než ta, kterou pamatují. Seznámili se s výukovými metodami, s tím, jak vedeme žáky a jak je připravujeme pro život. A také s tím, kam škola směřuje a jaké cíle si klade.

Vítány byly také děti, které si mohly vyzkoušet něco málo z učiva 1. třídy, grafomotorické cviky i pomůcky, se kterými pracují naši žáci nebo si jen tak pohrát. Přestávku nám rozzářilo vystoupení školního sboru Janáčkovo Brumendo a u kávy a koláče jsme mohli dočerpat síly.

Že to není jednoduché, vstát v sobotu ráno a celé dopoledne strávit v lavicích je jasné. Proto všem rodičům, kteří se odhodlali přijít, děkujeme. Děkujeme za krásné a pozitivní ohlasy, které nás utvrzují v tom, že naše práce má smysl, že je pro děti i rodiče přínosem.

Srdečně vás zveme k návštěvě naší školy – třeba při další školní sobotě! Přijďte k nám zase „Zpátky do lavic“. Podruhé.

PS: Děkujeme našim pedagogům za to, že šli „s kůží na trh“ a ukázali, že vybrat si pro své dítě naši školu je dobrou volbou.:-) 

Zpětné vazby od rodičů:

Z dnešní akce odcházím …
Zaujalo mě …
Překvapilo mě …
Vzkazy pro učitele a klub rodičů:

Text: E. Nevídalová a J. Mojžíšová, foto: E. Nevídalová a H. Wiedemanová

Archivy