„Čas má plné kapsy překvapení“

Dne 26. března 2019 se na naší škole konalo školní kolo recitace v jazyce ruském. Své síly se rozhodli změřit ti, kteří propadli kouzlu jazyka ruského a učí se ruštině jako svému druhému cizímu jazyku. A jak to vypadá, když se potká paní Próza se slečnou Poezií? Zavládne napjatá atmosféra, zajiskří to v očích …

„Čas má plné kapsy překvapení“
Jan Werich

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной.
Ты катишь волны голубые.
И блещешь гордою красой.
A.C. Пушкин

Dne 26. března 2019 se na naší škole konalo školní kolo recitace v jazyce ruském. Své síly se rozhodli změřit ti, kteří propadli kouzlu jazyka ruského a učí se ruštině jako svému druhému cizímu jazyku. 
A jak to vypadá, když se potká paní Próza se slečnou Poezií? Zavládne napjatá atmosféra, zajiskří to v očích, s úsměvy na tvářích usednou Próza s Poezií pospolu a soustředěně debatují o krásách umělcova slova. A tak se tomu stalo i na naší recitační soutěži.
Hodnoceným úkolem každého soutěžícího bylo mimo jiné představit rusky sám sebe několika větami, povyprávět o svých zájmech a seznámit porotu a diváky se soutěžním textem.
Porota oceňovala nejen znalost textu a jeho zařazení k poezii či próze, ale především správnou ruskou artikulaci, kultivovanost projevu, práci s hlasem, znalost textu a celkový umělecký dojem.
Nezávisle na věku a zkušenostech přednesli soutěžící své texty přirozeně, kultivovaně, každý originálně a po svém. Zazněla slova Alexandra Sergejeviče Puškina, Michaila Jurjeviče Lermontova, Sergeje Jesenina, Agniji Bartó a dalších umělců. Všichni recitátoři se zhostili svého úkolu zodpovědně a se ctí.
V I. kategorii získali 1. místo Jan Lučan a Tereza Bieliková, 2. místo Jan Cubinet, 3. místo právem náleží Jolaně Piatkové.
Ve II. kategorii zazářil na 1. místě Jáchym Odstrčil, ke 2. místu blahopřejeme Nele Bedaňové a Lukáši Zámarskému, 3. místo patří Matyáši Víchovi.
Ve III. kategorii získaly zlatou příčku Adriana Breškovcová a Kristýna Mališová, stříbro obdržela Sára Gregořicová.
Ve IV. kategorii patří 1. místo Lukáši Křapovi, 2. místo obsadil David Ticháček, bronz získala Denisa Mališová.
Zvláštní cenou poroty byli ohodnoceni Viktor Škandera, Adriana Breškovcová, Lukáš Křapa a Jan Lučan, zvláštní ocenění publika náleží Kristýně Mališové, Kláře Novákové a Bruno Rosnerovi.

Přejeme z celého srdce všem našim mladým kreativním recitátorům mnoho úspěchů v dalších soutěžních kláních.

text a foto: Kamila Lukszová

 

Nejnovější příspěvky
Archivy