Děti, jejichž zákonní zástupci žádají o odklad povinné školní docházky 2020/2021

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 23, § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,    v platném znění, následovně:

Žadatelé s níže uvedeným registračním číslem jsou přijati k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace a zároveň u nich byla přijata žádost o odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Upozorňujeme rodiče, že z důvodu epidemiologické situace, je prodloužena doba pro dodání dokumentů potřebných k vyřízení odkladu do 28. 8. 2020.

Pro vyřízení žádosti budete potřebovat:

  • doporučující posouzení školského poradenského zařízení
  • vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

p.č.  reg. č. p.č.  reg. č.  p.č.  reg. č. p.č.  reg. č.
1. 141 6. 204 11. 232 16. 250
2.  172 7. 207 12. 236 17. 263
3. 173 8. 213 13. 237 18. 265
4. 193 9. 215 14. 240
5. 198 10. 231 15. 242

Datum zveřejnění: 4. 5. 2020

Mgr. Karel Handlíř, ředitel školy

Doba zveřejnění: 15 dnů

Archivy