Děti přijaté k povinné školní docházce na ZŠJN Krnov od školního roku 2020/2021

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 23, § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,    v platném znění, následovně:

Žadatelé s níže uvedeným registračním číslem jsou přijati k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace.

p.č.  reg. č. p.č.  reg. č.  p.č.  reg. č. p.č.  reg. č. p.č.  reg. č.
1. 132 16. 187 31. 209 46. 233 61. 264
2.  139 17. 191 32. 210 47. 235 62. 274
3. 153 18. 192 33. 211 48. 238
4. 154 19. 194 34. 212 49. 239
5. 155 20. 195 35. 214 50. 241
6. 158 21. 196 36. 216 51. 243
7. 159 22. 197 37. 217 52. 244
8. 166 23. 199 38. 218 53. 245
9. 174 24. 200 39. 219 54. 246
10. 176 25. 201 40. 225 55. 247
11. 179 26. 202 41. 226 56. 248
12. 183 27. 203 42. 227 57. 249
13. 184 28. 205 43. 228 58. 260
14. 185 29. 206 44. 229 59. 261
15. 186 30. 208 45. 230 60. 262

Datum zveřejnění: 4. 5. 2020

Mgr. Karel Handlíř, ředitel školy

Doba zveřejnění: 15 dnů

Nejnovější příspěvky
Archivy