Revolucí k lepším zítřkům

Jakmile se zvedly husté mlhy a ustal tropický déšť, začal se opuštěný horský tábor plnit vyčerpanými obyvateli karibského ostrova, kteří pod tlakem kruté diktatury museli opustit své domovy. Jejich štěstím bylo, že se jich ujali zkušení velitelé revolučního odboje, aby je připravili na boj za svobodu a lepší zítřky.

Malí odhodlaní partyzáni přijali pomoc svých nových comandantes a započali tvrdý výcvik, který jim měl pomoci k rozhodujícímu boji za svobodu. Po dlouhých sedm dní procházeli výcvikem na připraveném táborovém cvičišti, prošli kurzem přežití v divočině, taktickou přípravou na dobývání pevnosti, nočním pochodem v lese, tréninkem střelby z různých typů zbraní a v závěru prováděli průzkum terénu a museli být schopni vyhledat v místním městečku své ztracené comandantes. Velkým vyvrcholením celotýdenního úsilí bylo spojit své síly, vyhledat v pralese diktátorovu pevnost a svést o ni vyčerpávající a nemilosrdný boj.

Diktátor byl poražen a nad ostrovem díky malým partyzánům opět zavládla svoboda.

Pokud Vám náš příběh není jasný, ve dnech 21.-27.7.2019 proběhl v TZ Železná první ročník vojenského tábora pro druhý stupeň naší školy. Tématem bylo vojenství, partyzánství a kurz přežití.

Věříme, že to byl nejlepší tábor, který kdy děti zažily. Zároveň se těšíme na další, jenž určitě bude ještě lepší.

Text a foto: ​​​​Tereza Valášková, Jiří Šiffner a Marek Bitomský

Archivy