Kdy je potřeba souhlas zákonných zástupců?

tuto problematiku upravuje vyhláška č. 116/2011 Sb., kde se píše, že písemný informovaný souhlas je vztažen  k psychologickým službám, které provádí dle zákona o pedagogických pracovnících výhradně kvalifikovaný psycholog, neboť hloubka služeb, kterou poskytuje, může ovlivnit vzdělávání žáků.

Jedná se tedy  o práci  školního psychologa, kdy je potřeba jeho odborných psychologických služeb pro řešení závažných potřeb klienta (žáka).

 

Informovaný souhlas zákonných zástupců není třeba

 1.  pro činností z běžného provozu školy, které vykonávají i jiní pedagogičtí pracovníci, jako například:
  • řešení výchovných problémů ve škole (porušení školního řádu a s tím spojené šetření)
  • řešení třídního klimatu (neshody v kolektivu, špatné vztahy, pravidla třídy, šikana)
  • náslechy v hodinách (depistáž), pozorování v třídním kolektivu
  • individuální rozhovory s žáky při získávání informací o problémové situaci
 1. pro práci kvalifikovaného psychologa, pokud hloubka vykonávané činnosti nesahá ke standardizované odborné nebo diagnostické činnosti, např:
  • krizová intervence – v případě náhlého a nečekaného ohrožení života nebo zdraví jak fyzického tak psychického původu
  • úvodní konzultace – v případě, že pracovníka vyhledá aktivně sám žák a součástí konzultace není standardizovaná diagnostická činnost
  • práce (i pravidelná) se skupinou klientů (žáků) bez užití standardizovaných diagnostických metod (např. nestandardizované testy třídního klimatu)

 

Informovaný souhlas zákonných zástupců je potřeba

 1. pro práci kvalifikovaného psychologa pokud hloubka vykonávané činnosti sahá k odborné a standardizované diagnostické činnosti.

Sem patří například výkony typu:

  • intervence s užitím standardizovaných diagnostických metod
  • pravidelná poradenská – terapeutická péče – individuální i skupinová
  • práce (i pravidelná) se skupinou klientů (žáků) pomocí standardizovaných diagnostických metod (např. standardizované testy třídního klimatu)
Nejnovější příspěvky
Archivy