Velký úspěch v okresním kole fyzikální olympiády

Už v měsíci listopadu a prosinci se žáci 8. ročníku – Samuel, Petra, Petr, Patrik, Bára, Agáta, Nela, Karolína a Jan vrhli na řešení školního kola fyzikální olympiády. Každý podle svých schopností řešil doma zadané úlohy a v hodinách fyziky konzultoval s učitelkou. Na konci prosince žáci odevzdali svá řešení a po jejich opravě postoupil do okresního kola Samuel. Všem žákům patří pochvala a poděkování za jejich úsilí a výkon.

Dne 24.1.2020 na Gymnáziu v Krnově proběhlo okresní kolo a Samuel to zvládl na výbornou – stal se úspěšným řešitelem.

Je to velký úspěch a takto mu ještě jednou gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Zapsala: Iva Brožovičová

Nejnovější příspěvky
Archivy