Epidemiologická opatření upraveno 7.3.2020

Vážení rodiče , kolegové a žáci, blíží se jarní prázdniny, v rámci kterých někteří z vás plánují zimní pobyty v různých českých i zahraničních destinacích. Začátek vyučování 16. 3. tak bude jistým epidemiologickým ohrožením vzhledem k šíření koronaviru. Pokud budeme dodržovat níže uvedená doporučení, nemusíme se obávat.

 1. Obecně se nedoporučuje v době jarních prázdnin cestovat do zahraničí.
 2. Pokud někdo pojede do Itálie:
  • musí po návratu kontaktovat KHS na níže uvedených číslech nebo svého ošetřujícího lékaře
  • dodržet  14denní karanténu (žáci po návratu z Itálie mají zakázán vstup do školy a účast na školních akcích)
  • žáci budou po dobu karantény omluveni z vyučování
  • prosím zákonné zástupce, aby prostřednictvím Edupage informovali školu (třídního učitele nebo ředitele školy)
  • žákům v karanténě zajistíme úkoly prostřednictvím Edupage
 1. Pokud někdo pojede do ostatních zahraničních oblastí (Rakousko, Slovensko, Francie …) žádám, aby se:
  • ihned po návratu informovali na KHS na níže uvedených číslech, jaká je aktuální situace a jak postupovat
  • pracovníci KHS na základě aktuálních informací doporučí sebepozorování nebo karanténu
  • v případě karantény, budou žáci omluveni z vyučování
  • prosím zákonné zástupce, aby prostřednictvím Edupage informovali školu (třídního učitele nebo ředitele školy)
  • žákům v karanténě zajistíme úkoly prostřednictvím Edupage
 1. Ostatní žáci
  • prosíme zákonné zástupce, aby nepouštěli do školy žáky s příznaky nachlazení (kašel, teplota)
 1. Zvýšené hygienické požadavky od 16.3. 2020
  • při příchodu do školy půjdou žáci ze šaten do umýváren a řádně si umyjí ruce, ve třídách ošetří virostatickou vodou
  • ve třídách budou k dispozici tekutá mýdla, virostatická dezinfekce a papírové ručníky, tak aby mohlo dojít k dezinfekci rukou před každým jídlem a společnými aktivitami
  • prosíme o dohled nad umýváním rukou i v domácím prostředí
  • dbát pokynů třídních učitelů
 1. Omezení pohybu ve škole
  • do odvolání bude zákaz vstupu cizích osob do školy
  • prosím rodiče, aby nevstupovali do školy, děti doprovázeli a čekali na ně u dveří školy
  • v případě potřeby osobní konzultace si vás učitelé vyzvednou na recepci
 1. Telefonní kontakty na KHS

112 –  na krizové lince  v rámci Moravskoslezského kraje budou odborníci KHS 24 hodin denně

          595 138 118,    595 138 119,    595 138 147 – linky KHS ke koronaviru

 

Aktuální informace Ministerstva zdravotnictví ČR

Mimořádné opatření MZ ČR ze 6.3.2020

Informace MZ ČR k epidemiologické situaci

Jak si správně umývat ruce

Jak snížit riziko nakažení

 

Archivy