Výběrové řízení na dodávku tabletů

Ředitel školy vyhlašuje výběrové řízení s názvem”Dodávka tabletů pro využití ICT ve výuce” v rámci realizace projektu OP VVV “Inspirací a rozvojem pedagogů k obohacení výuky”, s reg. číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018019.

Termín podání nabídky: 10.8. – 24.8. 2020 14:00 hod.

Výzva k podání nabídky (pdf)

Příloha č. 1 Krycí list nabídky (doc)

Příloha č. 2  Návrh kupní smlouvy (doc)

Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (doc)

Příloha č. 4 Čestné prohlášení uchazeče o neúčasti na přípravě nebo zadání předmětného řízení (doc)

Příloha č. 5 Vzor označení obálky (doc)

Výsledek výběrového řízení (bude zveřejněno 25.8. 2020)

Nejnovější příspěvky
Archivy