Povinné nošení roušek

Na základě mimořádného opatření MZ ČR nařizuji, aby všichni žáci, pracovníci školy i návštěvy od čtvrtka 10. září ve společných prostorách školy nosili roušky.

Od 18. září pak vzniká povinnost nosit roušky ve výuce a všech prostorech školy pedagogům a žákům 2. stupně.

To znamená, že:

  • všichni žáci, pracovníci i případné návštěvy si musí nasadit roušku při vstupu do školy
  • roušku si žáci i pracovníci 1. stupně školy mohou sejmout ve třídě, ve své kanceláři nebo kabinetě
  • žáci i pracovníci 2. stupně školy musí mít roušku i při výuce ve třídě a v kabinetě
  • při vstupu na chodbu, na toaletách a při pohybu po škole musí mít žáci i pracovníci školy nasazeny roušky
  • na každý den potřebujete dvě až tři rouškydva sáčky, do kterých uložíte použité roušky
  • žáci, sportovci i návštěvníci sportovní haly si nasadí při vstupu do sportovní haly roušku, budou ji nosit na chodbách, na toaletách i v šatnách, při vstupu na hrací plochu si mohou roušku sejmout a sportovat bez ní, návštěvníci na tribuně musí mít roušku po celou dobu
  • návštěvnici tribuny musí respektovat sektory určené k sezení

Mimořádné opatření MZ ČR

Doporučený postup u akutních onemocnění pro školy a rodiče

Archivy