Už jsme čtenáři!

Všichni žáčci našich druhých tříd byli slavnostně pasováni na čtenáře. Pracovnice knihovny přivítaly naše děti ve velkém světě knih, pohádek, příběhů a básniček. O samotný akt pasování se postarali představitelé města Krnova – starosta města pan Ing. Tomáš Hradil a místostarosta pan Mgr. Pavel Moravec. Kromě řádu čtenářského se rozrostly řady skřítků, které děti vlastnoručně namalovaly a ti se budou v knihovně po setmění starat o knihy.
Malí čtenáři slíbili, že budou knihy číst a ochraňovat. Byly jim předány medaile, diplomy, něco dobrého na zub a krásná kniha Katka a klokan ze šuplíku od spisovatelky Lenky Rožnovské. Byly nám otevřeny brány světa plného kouzel, fantazie a krásných příběhů. Děkujeme.
text: Iva Rudolfová
foto: knihovna

Předchozí

Nejnovější příspěvky
Archivy