V září učil i Komenský

V průběhu měsíce září se žáci 6.-9. ročníků zúčastnili Interaktivní dílny Komenský 2020. Jde o vzdělávací program, v němž se žáci seznamují zajímavou a moderní formou s životem a myšlenkami J. A. Komenského. Na příkladu “Učitele národů” si studenti vytváří svůj „timeline“ (časovou osu vlastního života) a mají možnost uvědomit si základní lidské hodnoty a seznámit se s největším snem J. A. Komenského – touhou po nápravě lidstva.
Životní příběh tohoto Čecha, od jehož úmrtí letos uplyne 350 let, je stále aktuální, inspiruje k zamyšlení, jak překonávat překážky a nacházet naději za všech okolností.

Členové žákovského parlamentu navázali na workshop  ještě další interaktivní dílnou tzv. PROPRO, jejímž cílem je motivovat mladé lidi k zapojení se do realizace jejich vlastních autorských Projektů proměny. Úkolem všech účastníků je předat své zážitky a zkušenosti z dílny svým spolužákům a prodiskutovat s nimi, jestli i oni vymyslí a zrealizují nějaký vlastní projekt.

Text: A. Hlaváčová, video a foto: M. Handlířová

Následující

Archivy