VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI POZOR!

ZMĚNA TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo termíny pro konání jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče o studium oborů s maturitní zkouškou takto:
První řádný termín je nově stanoven na 3. května, druhý na 4. května 2021.
Uchazeči o studium šesti – a osmiletého gymnázia mají první řádný termín 5. května a druhý 6. května 2021.
Náhradní termíny jsou stanoveny pro všechny stejně na 2. a 3. června 2021.

Kamila Koukolová
výchovná poradkyně

Archivy