Péče o děti zaměstnanců IZS a sociálních služeb

Na základě rozhodnutí hejtmana MSK bude naše škola zajišťovat od pondělí 1.3. 2021 péči o děti zaměstnanců IZS a sociálních služeb, včetně pololetních a jarních prázdnin.

Provozní doba:

 • pracovní dny
 • 6:00 – 18:00 hod.
 • ranní příchod nejpozději v 8:00 hod.

Kdo může požadovat péči o dítě?

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
  zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech
  podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona
  č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
  zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogičtí anebo nepedagogičtí pracovníci určených škol nebo školského
  zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých úkolů na zajištění funkce prvků kritické infrastruktury

Jak se přihlásit?

Jak se děti budou stravovat?

 • obědy budou zajištěny ve školní jídelně na Albrechtické ulici, kam budeme docházet
 • obědy budou pro děti zdarma
 • svačiny a pití zajišťují rodiče

Kolik žáků bude ve skupině?

 • ve skupině bude 15 (max. 20 žáků)
 • v případě vyššího počtu žáků budeme mít více skupin

Pro jakou věkovou skupinu budeme péči zajišťovat?

 • v usnesení vlády je určený věk 3 – 10 let
 • budeme péči poskytovat žákům ve věku 6 – 10 let (plní povinnou školní docházku)
 • pro děti ve věku 3 – 6 let (předškolní vzdělávání) bude zajišťovat péči MŠ Jiráskova 43 Krnov

Co bude programem dětské skupiny?

 • 6:00 – 8:00 hod. herní činnosti
 • 8:00 – 12:00 hod. se děti budou věnovat úkolům zadaným v distanční výuce, budou mít přístup k PC, pedagogický pracovník jim bude nápomocen
 • 12:00 – 12:30 hod. oběd
 • 12:30 – 18:00 hod. řízené aktivity, herní činnosti, pobyt venku

Kam přijít a kde předat dítě?

 • pavilon B, zvonek ranní družina
 • dítě si přijde vyzvednout pedagog

Kde se doptat?

 • Karel Handlíř  – 739 040 461

 

Rozhodnutí hejtmana                    Usnesení vlády                   Přihláška do dětské skupiny

Nejnovější příspěvky
Archivy