Děti, jejichž zákonní zástupci žádají o odklad povinné školní docházky 2021/2022

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 23, § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,    v platném znění, následovně:

Žadatelé s níže uvedeným registračním číslem jsou přijati k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace a zároveň u nich byla přijata žádost o odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Upozorňujeme rodiče, že z důvodu epidemiologické situace, je prodloužena doba pro dodání dokumentů potřebných k vyřízení odkladu do 28. 5. 2021.

Pro vyřízení žádosti budete potřebovat:

  • doporučující posouzení školského poradenského zařízení
  • vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

(sedmimístné číslo – elektronický zápis, třímístné číslo – osobní zápis)

p.č.  reg. č. p.č.  reg. č.  p.č.  reg. č. p.č.  reg. č.
1. 1252647 6. 130 11. 145 16. 227
2.  2987171 7. 132 12. 219
3. 8148375 8. 139 13. 221
4. 8852163 9. 140 14. 223
5. 127 10. 144 15. 224

Datum zveřejnění: 14. 4. 2021

Mgr. Karel Handlíř, ředitel školy

Doba zveřejnění: 15 dnů

Archivy