Děti přijaté k povinné školní docházce na ZŠJN Krnov 2021/2022

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle ustanovení § 23, § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,    v platném znění, následovně:

Žadatelé s níže uvedeným registračním číslem jsou přijati k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace.

(sedmimístné číslo – elektronický zápis,  třímístné číslo – osobní zápis)

p.č.  reg. č. p.č.  reg. č.  p.č.  reg. č. p.č.  reg. č. p.č.  reg. č.
1. 1344263 16. 2984856 31. 5852662 46. 9414673 61. 136
2.  1423698 17. 3597584 32. 6158219 47. 9524318 62. 137
3. 1456389 18. 3612596 33. 6418359 48. 9586148 63. 138
4. 1558471 19. 3796635 34. 6814763 49. 9844871 64. 141
5. 1617345 20. 4132887 35. 6539876 50. 7849452 65. 142
6. 1625934 21. 4134913 36. 7258136 51. 7567129 66. 143
7. 1631769 22. 4219536 37. 7365531 52. 4962293 67. 146
8. 1646932 23. 4279531 38. 7513271 53. 1694546 68. 147
9. 1726784 24. 4721923 39. 7548212 54. 6563439
10. 1868335 25. 4792583 40. 7855311 55. 128
11. 2156863 26. 4942785 41. 7912383 56. 129
12. 2341865 27. 4942983 42. 7944287 57. 131
13. 2435578 28. 5181622 43. 8675871 58. 133
14. 2517658 29. 5364549 44. 9345283 59. 134
15. 2695576 30. 5537664 45. 9346315 60. 135

Datum zveřejnění: 14. 4. 2021

Mgr. Karel Handlíř, ředitel školy

Doba zveřejnění: 15 dnů

Archivy