Testování před přijímacími zkouškami

Vycházející žáci jsou pro účast na přijímacích zkouškách na střední školu povinni doložit potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

Testování proběhne na naší škole ve čtvrtek 29. 4. ve sportovní hale – vstup nouzovým vchodem (ze strany pavilonu A)

  • v 8:30 pro uchazeče o studium na víceletých gymnáziích
  • v 8:45 pro žáky 9. ročníku (týká se pouze těch, kteří budou konat jednotnou nebo školní přijímací zkoušku)

Testování se bude konat pouze v tomto termínu a žáci obdrží potvrzení, které jsou povinni předložit (ne odevzdat) před konáním přijímací zkoušky na střední škole.

Pokud žáci nevyužijí testování na naší škole, budou ho muset podstoupit na některém z testovacích míst.

Kamila Koukolová – výchovná poradkyně

Archivy