Kabátův kopec na motýlích křídlech

je název naučné stezky, kterou v květnu absolvovaly některé třídy 1. stupně. Rozkvetlá příroda nám nabídla krásné výhledy v lese i v přilehlém okolí Ježníku. Během vycházky jsme nahlédli do hmyzího hotelu, zopakovali si názvy lesních stromů, procvičili orientaci pomocí kompasů a na devíti naučných tabulích jsme pozorně četli zajímavosti a následně plnili úkoly, které se týkaly lesních živočichů. Na závěr jsme v pracovním listě vyplnili tajenku.

Všechny děti byly odměněny v MIKS pěknými dárky, děkujeme! 

text a foto: učitelé 1. stupně

Archivy