Projektový týden „Cesta Krnovem“

V uplynulých dvou týdnech rotační výuky probíhaly na druhém stupni naší základní školy adaptační projektové týdny nejprve pro žáky 6. a 8. tříd, poté pro žáky 7. a 9. tříd.

Ptáte se proč? Učitelé, kteří program připravovali se snažili vytvořit pro žáky i pedagogy bezpečné prostředí  a podmínky pro postupný návrat k výuce, prostor pro posílení vzájemných vztahů, spolupráci, možnosti  pro vzájemnou komunikaci a pozvolné obnovení pracovních návyků.

Týdenní program nabízel žákům 13 různých bloků propojených s různými předměty. Třída si naplánovala splnění 8 z nich a záleželo jen na žácích, kdy a jak úkoly splní. Výsledky své práce prezentovali vždy v pátek ve svých prezentacích a výtvorech a zodpovědně můžeme říct, že všechny třídy si vedly skvěle!

A co to vlastně celý týden dělali?  Společnými silami, za doprovodu svého třídního učitele a dalších pedagogů například vyráběli mlýnek na vodu a zprovoznili jej na ježnickém potůčku, vyráběli nepečený dort, vařili čaj, guláš, pekli chlebové placky, zjišťovali, po kom se to vlastně jmenují některé z krnovských ulic, procházeli se na místech bývalých krnovských hradeb a středověkých bran, hledali a poznávali brouky, sbírali a pojmenovávali rostliny, prolézali „pavučinou“ poznávali krnovské památky a plnili spoustu dalších úkolů. Vše pak zdokumentovali ve svém deníku (zápisky a fotografie), který byl povinnou součástí celého programu.

Povedlo se! Z trosečníků, kteří byli 7 měsíců každý na svém opuštěném ostrově, se v pondělí stanou zase žáci svých tradičních tříd a společně zvládnou poslední měsíc tohoto zvláštního školního roku. Hodně sil a vítejte zpátky!

Text: H. Wiedemanová

Archivy