Zázrak jménem voda

V pátek navštívilo I. oddělení ŠD pobočku Jiráskova, kde už nás netrpělivě čekala paní knihovnice Naďa s poutavý povídáním o zázraku jménem voda. Vyprávěli jsme si příběh o kapičce Karličce, která putuje po Zemi a vysvětluje dětem, že vše, co cestou potkává je součástí jejího koloběhu. Pomocí tohoto krátkého příběhu děti seznámila s koloběhem vody v přírodě, životem u vody i ve vodě. Karlička vysvětlila dětem, proč máme přírodu chránit a jak je voda užitečná a důležitá pro život. Součástí besedy byly i různé aktivity spojené s vodou, které si všechny děti vyzkoušely. Na konci děti čekaly vodní hádanky, které zvládly na jedničku. Za kapičkou Karličkou postupně přijdou téměř všechny děti ze ŠD, tak ať si to užijí, jako my.
Text a foto: Blanka Šrubařová
Archivy