Výběrové řízení na dodávku tabletů pro výuku

Ředitel školy vyhlašuje výběrové řízení s názvem “Dodávka tabletů pro výuku“.

Termín podání nabídky: 1.11. – 15.11. 2021 14:00 hod.

Výzva k podání nabídky (pdf)

Příloha č. 1 Krycí list nabídky (doc)

Příloha č. 2  Návrh kupní smlouvy (doc)

Příloha č. 3 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (doc)

Příloha č. 4 Čestné prohlášení uchazeče o neúčasti na přípravě nebo zadání předmětného řízení (doc)

Příloha č. 5 Vzor označení obálky (doc)

Výsledek výběrového řízení (bude zveřejněno 16.11.2021)

Archivy