Covid info

Ve škole je aktuální stav ke dni 21.1. 2022 následující:

Pondělní testování odhalilo 11 pozitivních žáků v 9.A třídě a jednoho nepedagogického pracovníka.

třídy v karanténě: 2    9.A do 24.1. a 8.A do 23.1.
pedagogové v karanténě: 1
žáci v izolaci: 17
pedagogové v izolaci: 1

Zatím bylo od října do karantény posláno 36 tříd a 23 pedagogů, celkem pak bylo pozitivně testováno na covid 101 žáků (co evidujeme) a 20 pedagogů.

PLOŠNÉ KONTROLNÍ TESTOVÁNÍ

 • Bude probíhat i nadále pravidelně každé pondělí.
 • Testy budou hrazeny přímo MŠMT, ne ze zdravotního pojištění.
 • Testovat i nadále budeme metodou PCR, na kterou jsou žáci zvyklí a která je přesnější.
 • Testovat se nově musí všichni žáci (i očkovaní a po proděláni nemoci).
 • Žáci, jejichž rodiče testování odmítnou budou muset mít po celou dobu pobytu ve škole (i při výuce) nasazen respirátor nebo zdravotnickou roušku.
 • Žáci, kteří se neúčastní pondělního PCR testování budou testování 1x týdně antigenními testy.
 • Pro zvýšení objektivity testování, žáci před testováním nesmí minimálně 30 min. jíst, pít a žvýkat žvýkačku
 • Upozornění: ani naše PCR testování není 100%, ukazuje stav v daném dni, proto sledujte příznaky a v případě nemoci nechte žáka doma. Pokud si nejste jisti udělejte před návratem do školy AG test.
 • Nařízení vlády ČR

ROUŠKY

 • pro všechny žáky platí povinnost mít roušky jen ve společných prostorách školy (po příchodu v šatnách, na WC a na chodbách)
 • žáci nemusí mít roušky ve třídách a při výuce TV

OSOBNÍ HYGIENA

 • při vstupu do budovy nutná dezinfekce rukou
 • při vstupu do třídy umytí mýdlem, nebo dezinfekce rukou
 • umytí rukou nebo dezinfekce vždy při příchodu do třídy a před jídlem (i před obědem)

OSTATNÍ OPATŘENÍ

 • pravidelné větrání tříd o přestávce a v hodinách
 • maximálně využívat pobyt venku

KDY ŽÁK NESMÍ DO ŠKOLY

 • pokud má příznaky infekčního onemocnění (např. teplota nad 37 stupňů, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu …)
 • pokud má žák tyto příznaky zákonný zástupce bezodkladně kontaktuje lékaře
 • neplatí to, pokud jsou tyto příznaky projevem chronického onemocnění a zákonný zástupce to doložil lékařským potvrzením

KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ

 • v případě, že se ve třídě objeví pozitivně testovaný žák, nebo učitel je po konzultaci s KHS třída odeslána do karantény
 • karanténa trvá 5 dní od možného kontaktu s pozitivně testovanou osobou
 • do karantény musí nastoupit všichni žáci (i očkovaní a po covidu), nemusí jen ti, kteří nabyli v den kontaktu s pozitivně testovanou osobou ve škole
 • po 5 dnech se karanténa ukončuje bez kontrolního PCR testu
 • po návratu do školy musí žáci nosit 5 dnů roušku i při výuce
 • žáci u kterých se v průběhu karantény objeví příznaky (uvedeno výše), kontaktují svého dětského lékaře a ten jim vystaví žádanku na PCR test
 • v průběhu karantény bude probíhat kombinovaná výuka (žáci v karanténě distanční formou prostřednictvím EduPage a Meetu, žáci ve škole prezenčně)
 • pro žáky v karanténě platí úplné omezení sociálních kontaktů s výjimkou rodiny
 • na rodiče a sourozence žáka, který je v karanténě, se karanténa nevztahuje

OČR pro rodiče pečující o dítě v karanténě

 • nově o dávku žádají rodiče sami ČSSZ, kde vyplní Žádost o ošetřovné, kterou vytisknou a předají zaměstnavateli

 

Epidemiologická opatření se mohou v čase měnit. Aktuální informace budou zveřejňovány na této stránce.

Karel Handlíř – ředitel školy

Archivy