Covid info

Aktuálně se od 21.2. ve škole už nebudou testovat žáci ani zaměstnanci a v případě výskytu pozitivně testovaného žáka nebo pracovníka školy už nebudou muset rizikové kontakty do karantény.

PLOŠNÉ KONTROLNÍ TESTOVÁNÍ

 • od 21.2. 2022 už nebude probíhat kontrolní testování

ROUŠKY

 • nadále platí povinnost mít roušky jen ve společných prostorách školy (po příchodu v šatnách, na WC a na chodbách)
 • žáci nemusí mít roušky ve třídách a při výuce TV

OSOBNÍ HYGIENA

 • při vstupu do budovy nutná dezinfekce rukou
 • při vstupu do třídy umytí mýdlem, nebo dezinfekce rukou
 • umytí rukou nebo dezinfekce vždy při příchodu do třídy a před jídlem (i před obědem)

OSTATNÍ OPATŘENÍ

 • pravidelné větrání tříd o přestávce a v hodinách
 • maximálně využívat pobyt venku

KDY ŽÁK NESMÍ DO ŠKOLY

 • pokud má příznaky infekčního onemocnění (např. teplota nad 37 stupňů, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu …)
 • pokud má žák tyto příznaky zákonný zástupce bezodkladně kontaktuje lékaře
 • neplatí to, pokud jsou tyto příznaky projevem chronického onemocnění a zákonný zástupce to doložil lékařským potvrzením

KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ

 • dřívější karanténní opatření se ruší

 

Epidemiologická opatření se mohou v čase měnit. Aktuální informace budou zveřejňovány na této stránce.

Karel Handlíř – ředitel školy

Archivy