Zeměpisná olympiáda tradičně i netradičně

Letos, po 2 letech, se opět koncem ledna, konalo školní kolo zeměpisné olympiády,  tradičně pro 4 ročníky ve 3 kategoriích. Školního kola se zúčastnilo celkem 46 žáků. Nejvíce byla zastoupena kategorie C, žáky 8.a 9.ročníků, kterých bylo celkem 26. Kategorie B, pro 7.ročníky, byla zastoupena 8 žáky a kategorie A, pro 6.ročníky, 12 žáky.

Žáci předvedli své geografické dovednosti a znalosti při práci s atlasem a bez atlasu, během jedné vyučovací hodiny, ve dvou testech. Všichni se dokázali vypořádat se záludnými geografickými otázkami a počet bodů určil pořadí v jednotlivých kategoriích.

Letos, netradičně, postupovali do okresního kola zeměpisné olympiády, 3 žáci každé kategorie. Netradiční bylo i místo konání okresního kola, které se konalo on-line, v počítačové učebně naší školy. V okresním kole soutěžící uplatnili své znalosti a dovednosti ve třech částech – s atlasem, bez atlasu a v praktických zeměpisných dovednostech.

V okresním kole v kategorii A  (6.ročník) reprezentovali naši školu žáci, kteří se umístili ve školním kole na prvních třech místech: Ema Hájková – 1. místo (6.B), Samuel Vysloužil – 2. místo (6.A), Karolína Thotová – 3. místo (6.A).

Za kategorii B  (7.ročník) soutěžili v okrese: Dominik Houb – 1. místo (7.B), Simon Hudák – 2.místo (7.B), Richard Soušek – 3.místo (7.C).

V kategorii C (8. – 9. ročník) předvedli své znalosti v okrese: Adam Petlach – 1.místo (8.B), Eliška Smékalová – 2.místo (9.C) a Tomáš Džubera – 3. místo (9.B)

Netrpělivě jsme očekávali výsledky okresního kola, které přinesly překvapení v podobě postupu do krajského kola, které se bude konat koncem března, opět v on-line prostředí. Zástupcem naší školy v tomto kole bude Tomáš Džubera (9.B), který se v okresním kole umístil ve své kategorii na 2. místě.

Tomášovi moc blahopřejeme ke krásnému umístění a postupu do kraje a budeme mu držet pěsti.

I ostatní soutěžící okresního kola se umístili na krásných pozicích (5., 6., 8., 13. místě) a taktéž jim gratulujeme.

Všem soutěžícím děkuji za účast jak ve školním, tak okresním, kole zeměpisné olympiády a budu se těšit s vámi na další ročníky.

Text a foto Romana Janková

za kabinet zeměpisu

Nejnovější příspěvky
Archivy