První pomoc v praxi

Úraz nebo nemoc? Co je zdravá a nezdravá strava? Jaké máme smysly a k čemu je používáme? Jak správně ošetřit drobná i větší poranění? To vše se dozvěděly děti z 1. a 2. ročníku ŠD při návštěvě SPgŠ a SZŠ v Krnově. Studenti z II. ročníku společně se svými učiteli připravili pro naše děti krásné odpoledne se spoustou praktických ukázek z lékařského prostředí. Děti si procvičily různé obvazové techniky, skládaly lidské tělo, poslouchaly tlukot svého vlastního srdce, resuscitovaly, hrály společně pexeso, kde poznávaly zdravotnické potřeby a pomůcky, naučily se důležitá telefonní čísla integrovaného záchranného systému a spoustu dalších informací pro poskytnutí první pomoci. Největší úspěch měla zdravotní polohovací postel, kterou si s nadšením všechny děti vyzkoušely. Děkujeme všem studentům i učitelům za krásné a poučné odpoledne.
text a foto: Blanka Šrubařová
Archivy