Krajské kolo recitační soutěže

V pondělí 17. dubna probíhalo v Bohumíně krajské kolo recitační přehlídky Dětská scéna. Pro naši úspěšnou recitátorskou čtveřici, která postoupila z okresního kola, to byla významná událost. Celodenní program byl rozdělen do jednotlivých kategorií. Velmi zábavná byla úvodní hlasová rozcvička pod vedením hlasové pedagožky. Následovala soutěž nejmladších dětí, ve které nás reprezentovala Eliška Minariková (0. kategorie), Michael Mrůzek, Sofie Kilhof (1. kategorie) a Kateřina Theisová (2. kategorie) byli za své recitace ohodnoceni krásným čestným uznáním. Gratulujeme!

Kompletní výsledky naleznete na: https://www.semancikova.cz/

Eliško, Míšo, Sofinko a Kačko, děkujeme vám za odvahu, vzornou přípravu a reprezentaci naší školy. Věříme, že v dalších letech vystoupáte díky svému talentu až do národní recitační přehlídky!

text a foto: Kristýna Pavlů

 

Nejnovější příspěvky
Archivy