Děti přijaté k povinné školní docházce na ZŠJN Krnov od školního roku 2023/2024

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle  ustanovení § 23, § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Žadatelé s níže uvedeným registračním číslem jsou přijati k základnímu vzdělávání od školního roku 2023 / 2024 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace.

p.č. reg. č. p.č. reg. č. p.č. reg. č.
1. 161 24. 203 47. 244
2. 181 25. 204 48. 246
3. 182 26. 206 49. 247
4. 183 27. 208 50. 248
5. 184 28. 209 51. 249
6. 185 29. 210 52. 250
7. 186 30. 212 53. 251
8. 187 31. 213 54. 252
9. 188 32. 217 55. 253
10. 189 33. 220 56. 254
11. 190 34. 221 57. 255
12. 191 35. 222 58. 256
13. 192 36. 223 59.  257
14. 193 37. 225 60.  259
15. 194 38. 226 61.  260
16. 195 39. 229 62. 261
17. 196 40. 230 63. 263
18. 197 41. 231 64.  264
19. 198 42. 232 65.  266
20. 199 43. 234 66.  267
21. 200 44. 235 x
22. 201 45. 240 x x
23. 202 46. 242 x

Datum zveřejnění: 21.4. 2023

Mgr. Karel Handlíř, ředitel školy

Doba zveřejnění: 15 dnů

Nejnovější příspěvky
Archivy