Děti přijaté k povinné školní docházce na ZŠJN Krnov od školního roku 2024/2025

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace rozhodla svým ředitelem podle  ustanovení § 23, § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, následovně:

Žadatelé s níže uvedeným registračním číslem jsou přijati k základnímu vzdělávání od školního roku 2024 / 2025 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace.

p.č. reg. č. p.č. reg. č. p.č. reg. č.
1. 185 24. 213 47. 238
2. 186 25. 214 48. 239
3. 187 26. 215 49. 242
4. 188 27. 216 50. 245
5. 189 28. 217 51. 246
6. 190 29. 218 52. 247
7. 191 30. 219 53. 248
8. 192 31. 220 54. 249
9. 193 32. 221 55. 250
10. 194 33. 222 56. 251
11. 195 34. 223 57. 252
12. 198 35. 224 58. 255
13. 199 36. 226 59.  257
14. 203 37. 227 x  x
15. 204 38. 228 x  x
16. 205 39. 229 x x
17. 206 40. 230 x x
18. 207 41. 231 x  x
19. 208 42. 233 x  x
20. 209 43. 234 x x
21. 210 44. 235 x
22. 211 45. 236 x x
23. 212 46. 237 x

Datum zveřejnění: 12.4. 2024

Mgr. Karel Handlíř, ředitel školy

Doba zveřejnění: 15 dnů

Archivy