Hra na boomwhackers

images

Úterý 13:45 – 14:30

v učebně 4.B

www.zsjnkrnov.cz

Mgr. Petra Kořistková

 

[email protected]

Kroužek hry na Boomwhackers je určen pro žáky 2.-5. ročníku. Jedenkrát týdně budeme cvičit hru na tento netradiční nástroj výsledek pak budeme rodičům i spolužákům prezentovat na různých vystoupeních.

Co je to boomwhackers?

Cena kroužku je stanovena na 800 Kč + 50 Kč na pomůcky (sešit, papíry, lepidlo …)

Závaznou přihlášku a 850 Kč odevzdejte do 17.9. vedoucí kroužku (p.uč. Petře Kořístkové) nebo třídnímu učiteli.

Max. počet dětí v kroužku je 15.

PŘIHLÁŠKA

Těší se na vás Petra Kořistková

Archivy