Ať žijí duchové!

      Halloween, nesmírně populární svátek v anglicky mluvících zemích (v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku a Austrálii), má v našich krajích mnoho zarytých odpůrců, ovšem stejně tak i nadšených příznivců.

      Kořeny tradice masek a svíček v dýních sahají do Evropy, konkrétně do Irska. Před třemi tisíci lety slavili staří Keltové Nový rok 1. listopadu. Před Novým rokem se konaly bouřlivé oslavy zvané Samhain. Byl to svátek především duchů. Světýlka ukazovala duchům správnou cestu. Odtud pochází zvyk zapalování velkých ohňů.

       Halloween milují hlavně děti, které se oblékají do strašidelných kostýmů a masek a chodí od domu k domu se slavným pořekadlem „Tric or treat“ a „žebrají“ sladkosti. Teenageři se raději scházejí na party s hrůzostrašnými historkami, ohavnými pochoutkami a nejrůznějšími halloweenskými hrami. I dospěláci si rádi hrají. Není nemožné vidět ve vilových čtvrtích celé domy zabalené do umělých pavučin, na trávnících falešné náhrobní kameny nebo v korunách stromu visící oběšence.

      Akci „ Halloween“ jsme začali pořádat v loňském roce, kdy jsme se snažili dětem přiblížit jeden z nejpopulárnějších svátků, který se slaví v anglicky mluvících zemích. Žáci se přestrojí za strašidla, smrtky, čarodějnice či duchy. Na žáky čeká spousta stanovišť, kde plní různé úkoly motivované Halloweenem. Nechybí strašidelná překvapení, zajímavosti, odvážné kousky nebo nechutné ochutnávky. Žáci si také prověří své znalosti v anglickém jazyce. Za splnění úkolů byli odměněni sladkostmi.

      Akce dále pokračovala také soutěžemi, kde prokazovali odvahu také učitelé. Dopolední část akce završil strašidelný rej masek.Celá akce byla zakončena odpoledním lampiónovým průvodem, kterého se zúčastnili rodiče s dětmi.Jsme potěšeni, že se tato akce líbí jak dětem, tak i rodičům. Rádi bychom v této tradici pokračovali i nadále.

      Závěrem bychom chtěli poděkovat za sponzorský dar naší „ paní bufetové“ – paní Naděždě Svobodové, společnosti Kofola a.s., Martinu Hradečnému nejen za možnost uspořádat akci v klubu Kofola music a všem, kteří se podíleli na realizaci této akce.

                                      Kateřina Nováková / Ludmila Bokischová / Ivo Vondra 

  

  

  

  

  

 

 

Nejnovější příspěvky
Archivy