V rámci projektu EVVO navštívili žáci recyklační dvůr i elektrárny Dalešice a Dukovany

Žáci devátých tříd navštívili v pátek 20. listopadu 2009 v rámci projektu „Cesta odpadu“ podpořeného grantem MŠMT ČR, recyklační dvůr SAKO v Brně a Dalešicích, vodní elektrárnu Dalešice a jadernou elektrárnu Dukovany. Ve sběrném dvoře SAKO byli seznámeni se sběrem tříděného odpadu, jeho recyklací a následným využitím recyklovaných materiálů. Navštívili provozovnu a získali informace o ekologické likvidaci běžného odpadu.

   

Ve vodní elektrárně Dalešice měli příležitost vidět rozložený elektromotor, který procházel údržbou. Navštívili prostor pracující hřídele turbíny a podívali se do provozu elektrárny. V informačním centru jaderné elektrárny Dukovany se žáků ujaly vyškolené pracovnice centra.

   

Žáci se seznámili s podrobným fungováním jaderných elektráren a pomocí modelů se mohli přenést např. do jaderného reaktoru, ve kterém probíhá štěpná reakce Žáci vypracovali na základě informací projekt, díky kterému mohli se sběrným dvorem a elektrárnami seznámit ostatní žáky devátých tříd.  

                                                                              

                                                                                Text a foto:  I. Štěpánková

Nejnovější příspěvky
Archivy