Vánoční notička

Ve středisku volného času Méďa se v pondělí 14.12. uskutečnila pěvecká soutěž Vánoční notička. Mohly se zpívat nejen vánoční, ale i moderní či lidové písně. Ze školy jsme vyšli svižným tempem a po půl hodině jsme byli na místě. Přestože nás během cesty doprovázel větší mrazík, přišli jsme natěšeni, plni elánu do soutěžení. 

 

 

Každý z účastníků se rozezpíval. Někteří si poprvé zkusili stát na tak velkém pódiu a vystupovat s mikrofonem. Celkem byly vyhlášeny tři kategorie. Naši žáci soutěžili v II. kategorii: 3. – 5. ročník. Zde bylo patnáct soutěžících soupeřů. V této kategorii byla největší konkurence. Byli to nejen žáci naší školy, ale také děti ostatních krnovských základních škol. Na prvním místě se umístila naše žákyně Hanka Olšanská s lidovou písní: U našeho jazera, které gratulujeme.

 

   

 

Ostatní účastníci: Martin Vondra, Michal Vychron, Johanka Handlířová, Kristýna Postulková, Katka Šotolová, Zuzka Dvořáková, kteří zpívali krásně čistě a srozumitelně, zaslouží obrovskou pochvalu a ocenění za reprezentaci naší školy, za statečnost a pevné nervy.

 

   

 

Všichni získali od odborné poroty za svůj výkon pamětní list a sladkou odměnu. Opět se budeme těšit na další soutěž a přejeme všem zpěváčkům, ať jim to stále tak krásně zpívá po celý rok.

                                                                             Text a foto: M. Banovcová

 

     

Nejnovější příspěvky
Archivy