Fandíme olympiádě

       Podle Starých řeckých bájích a pověstí Pelops (syn krále Tantala) byl ten, který ve městě Olympii založil na památku svého vítězství nad králem Oinomaem v závodech na voze s tažnými koňmi slavné olympijské hry. Pátrali jsme po stopách olympijské myšlenky a vzniku olympijské vlajky, jako symbolu olympijských her. V přípravě naší třídní olympiády jsme nechtěli nic podcenit.

              

Rozdělili jsme se do pěti družstev. Každé družstvo neslo název jednoho ze světadílů. Každá skupina vyhledávala informace o tom, kde se světadíl nachází, jací tam žijí lidé, živočichové, jaké je v této oblasti podnebí, také zeměpisné a kulturní zajímavosti, povrch atd. Ve výtvarné výchově jsme si vyrobili transparenty propagující jednotlivé světadíly.

             

Na slavnostním zahájení nechyběla ani olympijská vlajka. Tu jsme symbolicky namalovali na sníh. Každé družstvo si předem připravilo bojový pokřik. Pochodně olympijského ohně nesli a oheň zapálili Lenka s Honzou. Nechyběl ani olympijský slib. Když všichni slíbili, že budou hrát „fair play“, olympiáda mohla začít. Překážkový běh, běh s boby, běh v hlubokém sněhu nebo závody „ koňských spřežení“ či slalom nebyly vůbec jednoduché. Na závěr jsme si zahráli všichni společně naši olympijskou hru „lopatová koulovaná“. Kdo se stal vítězem vůbec nebylo důležité.

             

                                                              Třída 5.D

Archivy