Aktivita 2

 

 

Aktivita 2

Příprava a zahájení realizace modulu "Prevence předčasného odchodu žáků ze systému vzdělávání formou individuální péče"

Období realizace: měsíc 1-3, 9, 13, 21, 25  

Cílem modulu je formou individuálního přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami posílit sebevědomí žáků, vytvořit pravidelné vzdělávací návyky, zavést domácí přípravu na výuku, zlepšit výsledky vzdělávacího procesu a předejít předčasnému odchodu těchto žáků ze systému vzdělávání.  

Cíle aktivity:

a) Vytvoření a provoz Centra návazné péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

b) Společné semináře pedagogů a rodičů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

c) Zahájit realizaci modulu. 

Popis realizace:

a) V rámci této aktivity bude vytvořeno Centrum návazné péče pro žáky se sociálním znevýhodněním. Centrum bude umístěno přímo v oblasti s největší koncentrací žáků se sociokulturním znevýhodněním, tj. v oblasti, kde žijí rodiny s nízkým soc. statutem. Ve spolupráci s městem Krnovem jsme získali pro vytvoření centra prostory, ve kterých budou probíhat návazné služby pro osoby cílové skupiny. Žáci budou mít možnost v odpoledních hodinách si za pomocí odborného pracovníka vypracovat domácí úkoly, doučit se učivo nebo se připravit na vyučování. Díky tomu, že Centrum bude umístěno přímo v oblasti vysoké koncentrace obyvatelstva se sociokulturním znevýhodněním, bude mít pracovní snadnější přístup k rodinám a rodinným příslušníkům těchto žáků. Centrum návazné péče bude fungovat od pondělí do pátku, vždy v odpoledních hodinách.  

b) Na začátku projektu proběhne schůzka rodičů se členy realizačního týmu, na které budou rodiče informováni o možnosti účasti v projektu. V průběhu realizace projektu pak proběhnou další 3-4 semináře pedagogů a rodičů, na kterých bude kladen důraz na odstranění nedůvěry ze strany rodičů vůči škole, na větší zapojení rodičů do přípravy na výuku, na vytvoření užších vazeb mezi školou a rodinou žáka. Cílem seminářů je motivovat rodiče ke kladnému postoji k dalšímu vzdělávání žáků a k volbě povolání.

c) Od 3. měsíce bude zahájeno poskytování služeb žákům v Centru návazné péče. Za realizaci této aktivity bude zodpovědný pracovník Centra návazné péče. Na  realizaci této aktivity se budou podílet všichni členové realizačního týmu. Výstupy aktivity:- Zajištěné a vybavené Centrum návazné péče. Pro vybavení centra, v rámci křížového financování, předpokládáme dokoupit chybějící vybavení (stoly, židle, skříně, apod. v celkové výši cca 40000,- Kč).

– Podepsaná pracovní smlouva s pracovníkem centra.

– Vytvořené informační letáky pro rodiče žáků s informacemi o možnosti zapojení se do projektu (80 -100 ks).

– Připravené a vytištěné přihlášky pro žáky a rodiče, kteří se chtějí účastnit projektu (80-100 ks).

– Zrealizované úvodní setkání rodičů a pedagogů. 

 

Aktuální dění v Centru návazné péče – tzv. Klub 9 naleznete na www.moje-devitka.blogspot.com

 

 

Předchozí

Následující

Nejnovější příspěvky
Archivy