Aktivita 3

 

 

Aktivita 3

Příprava a zahájení realizace modulu "Rozvoj informačních a komunikačních dovedností"

Období realizace: měsíc 3-8  

Cílem tohoto modulu je rozvoj informačních a komunikačních dovedností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím využití výpočetní techniky, počítačového kurzu a speciálních e-learningových programů. 

Cíle aktivity:

a) Připravit pro žáky 1. a 2. stupně se speciálními vzdělávacími potřebami e-learningový vzdělávací program.

b) Připravit pro žáky 2. stupně se spec. vzdělávacími potřebami kurz Rozvoj počítačových dovedností.

c) Zahájit realizaci modulu. 

Popis realizace:

ad a) V rámci této aktivity bude připraven e-learningový vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu minimálně 28 hodin.

Vzdělávací program bude vytvořen zvlášť pro 1. a 2. stupeň základní školy a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jej budou moci využívat jako komplement učebních osnov.

Vzdělávací e-learningový program bude zaměřený především na:

1. Na rozšíření vědomostí a zvýšení vzdělanosti žáků.

2. Na zapojení informačních technologií do přípravy na vyučování.

3. Na procvičování probíraného učiva.  

Obsah e-learningového vzdělávacího programu pro 1. stupeň (celkem 28 hodin):

Seznámení s počítačem 4hod, základní počítačové dovednosti 3hod, práce s internetem 3, česky jazyk 6, matematika 6, vlastivěda 6 hodin. 

Obsah e-learningového vzděl. programu pro 2. stupeň (celkem 30 hodin):

Český jazyk 5 hod, anglický jazyk 5 hod, matematika 5 hod, zeměpis 5 hod, dějepis 5 hod, přírodopis 5 hod. 

ad b) Dále bude pro žáky 2. stupně bude připraven 42 hodinový kurz Rozvoj počítačových dovedností zaměřený na prohloubení počítačových dovedností.

Obsah:

MS Word 14 hod – tvorba dokumentů, formátování textů,

MS Excel 14 hod – tabulky a grafy,

Internet 14 hod – elektronická pošta, internet  

ad c) Od 5. měsíce bude zahájena realizace modulu. E-learningový program i počítačový kurz budou žáci moci využít při výuce, při individuálním doučování nebo v odpoledních hodinách v Centru návazné péče. 

Za tuto aktivitu bude zodpovědný vedoucí projektu a koordinátor komplexního programu podpory, přičemž se na její realizaci budou podílet všichni členové realizační týmu. 

Pro realizaci této aktivity předpokládáme nákup 5 ks mobilních notebooků, software a 1 ks multifunkční tiskárny.

Toto vybavení budou žáci, zapojení do projektu, využívat ke studiu e-learningového vzdělávacího programu a ke studiu kurzu Rozvoj počítačových dovedností. Notebooky jsme zvolili především z důvodu jejich snadnější mobility, jelikož je bude současně využívat více žáků, dle jejich individuálních potřeb. 

Výstupy aktivity:

Vytvořený e-learningový program pro 1. stupeň základní školy v rozsahu 28 hodin a pro 2. stupeň základní školy v rozsahu 30 hodin.

Vytvořený vzdělávací kurz pro žáky 2. stupně s názvem Rozvoj počítačových dovedností v rozsahu 42 hodin.

Pro vytvoření e-learningového programu předpokládáme vytvoření programu e-learningových aplikací a nákup e-learningových aplikací.

 

Předchozí

Následující

Nejnovější příspěvky
Archivy