Pasování prvňáčků na čtenáře

V pátek 11.6.2010 byli žáčci třídy 1.C slavnostně pasováni na čtenáře. V prostorách dětského oddělení Městské knihovny pasovala děti starostka města Krnova Renata Ramazanová. 

  

 Pavím pírkem poklepala každému na rameno, děti složily slib, že budou mít úctu ke knihám, příběhům a pohádkám. Přítomen byl i pan ředitel Městské knihovny a celým slavnostním ceremoniálem nás provázela princezna z Krepákova a další pracovnice dětského oddělení.

  

 Vše bylo završeno slavnostním přípitkem. Přeji si, aby tato krásná událost přispěla k čtenářství dětí a lásce ke knihám.

  

 

text: Iva Hoferková, foto: Petr Cestr

Nejnovější příspěvky
Archivy