Peníze z EU poputují i na naší základní školu

Děti i učitelé se mohou těšit na novou jazykovou laboratoř,  interaktivní tabule, mobilní počítačovou učebnu, elektronickou žákovskou knížku a jiné moderní prostředky, které by měly zefektivnit, ale také zpříjemnit a usnadnit výuku žákům, pedagogům ale také rodičům. To vše jako součást projektu „Modernizace vzdělávacích aktivit ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17“.

Výbor Regionální rady doporučil na svém zasedání 18.8. 2010 financovat celkem 51 projektů z 3. kola výzvy pro oblast podpory 3.2 Subregionální centra, Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Škola se ve spolupráci se zřizovatelem městem Krnovem zařadila mezi úspěšné žadatele a získala tak možnost čerpat  dotaci ve výši 3 254 473 Kč. Více informací o schválených projektech se můžete dočíst na http://www.rr-moravskoslezsko.cz/pripravuji-projekt/vysledky-vyzev

Nejnovější příspěvky
Archivy