Všem zalyžařujívším si lyžařům i nelyžařům !!!

V letošním školním roce naše škola opět pořádá, v krásném prostředí Malé Morávky, pro žáky 7. tříd lyžařský kurz. Cílem kurzu je naučit děti lyžovat a umožnit jim tak využít příhodných podmínek, které náš region tomuto sportu nabízí. Přidanou hodnotou tohoto kurzu jsou také aktivity směřované k utváření kolektivu a eliminaci negativních jevů chování.

  

Kurz proběhne v době od 6.2. 2011 do 11.2. 2011 na chatě Brano v Malé Morávce. Cena kurzu je  2 400 Kč a zahrnuje ubytování, dopravu a stravu. K této ceně je potřeba ještě připočítat 500 – 1000 Kč (dle lyžařské vyspělosti) na vleky, které si žáci hradí sami.

     

Vedoucí kurzu je Mgr. Jitka Klimenková, která Vám podá na požádání  bližší informace.

 

Text a foto: J. Klimenková

Archivy