Maškarní rej ve školní družině

V pondělí  28.2. si děti z II.oddělení  ŠD užily zábavné odpoledne – měly totiž MAŠKARNÍ REJ. Zatančily si při jejich oblíbených hudebních hrách, zasoutěžily si v družstvech, kdy musely být nejen rychlé, ale bystré.

    

Musely plnit úkoly nejen sportovní, ale také znát správnou odpověď na otázky v pohádkovém kvízu nebo správně poskládat rozstříhané obrázky, najít „dobře“ schované kartičky s čísly apod.

    

Protože všechny děti byly moc šikovné, na závěr si zasloužily sladkou odměnu! Myslím, že si děti užily netradiční zábavné odpoledne ve školní družince. 

Text a foto: L. Okapalová

Nejnovější příspěvky
Archivy