Objednávka almanachu k 50. výročí školy

 Od letošního prvního jarního dne 21. března 2011 mají všichni zájemci o almanach, který bude vydán u příležitosti 50. výročí školy, možnost objednat si jej a zajistit si tak s předstihem jeho klidné získání. Pro objednavatele, kteří zaplatí do 30. června 2011, platí zvýhodněná cena 200 Kč za kus. Almanach bude obsahovat – seznamy absolventů naší školy od r. 1961 do r. 2011 – seznamy vedení školy, učitelů, vychovatelek a dalších zaměstnanců od r. 1961 do r.  2011 – texty shrnující dosavadní historii školy – fotografie tříd – fotografie učitelských sborů – fotografie z akcí školy – směs vzpomínek a ukázek ze života školy v různých obdobích – profily osobností, které prošly školou – statistiky a další  Almanach bude předplatitelům vydáván ve škole v době oslav 16. a 17. září, zbylé kusy budou prodávány na místě za cenu 250 Kč. I nadále platí výzva pro majitele zajímavých obrazových a písemných materiálů, aby je laskavě zapůjčili organizátorům oslav – viz článek Příprava almanachu a rovněž výzva zájemcům o sponzorování. Objednávkový formulář je možné stáhnoutvytisknout, nebo si jej vyzvednout ve škole. Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou objednávku včas doručte do školy (osobně nebo klasickou poštou). Pak obdržíte Potvrzení objednávky, kterým se společně s dokladem o zaplacení prokážete při vydávání almanachů 16. a 17. září 2011. Upozornění pro platící přes účet: Vaše platba musí mít variabilní symbol, který obdržíte zároveň s potvrzením objednávky!Ke stažení: objednavkaalmanach.pdf (34 kB)   Za přípravný výbor oslav Filip Andziol  A pokračujeme v hádání o drobné ceny. Babičky a dědečkové – kdo z Vás jste na této fotografii? A jak se jmenovali Vaši  učitelé?   Maminky a tatínkové – taky jste se tak rádi společně fotili na konci školního roku? Poznáte své spolužáky a učitele?  Za všechny třídy, které na naší škole učila paní učitelka Přibylová, zde uvádíme jednu 6.B – ve kterém roce ukončili tito žáci základní školu a co dnes někteří z nich dělají?  Odpovědi můžeze psát do komentářů tohoto článku nebo zaslat e-mailem na adresu [email protected]  

Archivy