Básnické střevo…

Divili byste se, kolik dětí z naší školy ho opravdu má. Na 1. stupni byla vyhlášena Literární soutěž pro děti 4. a 5. tříd. Zájemci o literární tvorbu si mohli vybrat prózu či poezii na daná témata. Odborná porota byla v tomto obsazení: paní učitelky M. Banovcová, M. Galušková a H. Grigorová.

 

A jak to všechno dopadlo?

V I. kategorii – tvůrců 4. tříd získaly:

1. místo Sára Szmeková ze 4.B – s básní „ Příroda na jaře…“

Stráně, louky i les, jarním teplem probuzené,

oblékají nový dres, ke kráse jsou odsouzené…

 

2.místo Zuzka Siudová ze 4.C – s poezií „ Na jaře“

 

3.místo Karolína Janošcová ze 4. B – s básničkou „ Kanárek“

 

   

 

Ve II. kategorii – tvůrců 5. tříd se zaslouženě umístili:

 

1. místo Johana Handlířová z 5.B – s prózou „Odvážní bratři…“ 

Sníček je nejkrásnější měsíc v roce – to vědí úplně všichni. Každý rok, když je jeho čas,

vytáhne svoji kouzelnou hůlku, aby vykouzlil ty krásné ba dokonce i překrásné květy….

2. místo Martin Bednář z 5.A – s ekologickou básničkou „Stromy“

3.místo Markéta Čepová z 5.B – s poezií „ Příroda kolem nás“

    

 Vítězové byli náležitě odměněni. A ještě je malá odměna čeká. Jejich mimořádné práce budou zveřejněny v našem školním časopise.

    

 

A co jim popřát? Jen tak dál! A ať se z nich básnické střevo nikdy nevytratí!

 

 Text a foto : Hana Grigorová

 

 

 

Nejnovější příspěvky
Archivy