Pojďte se poprat s češtinou!

Nebojte se, nejedná se o žádné násilí.  To si jen žáci druhého stupně přišli ověřit své znalosti z jazyka českého. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích. Žáci 8. a 9. tříd se sešli ve čtvrtek 2. června a jejich mladší spolužáci z 6. a 7. tříd o týden později. Splnit úkol ze skladby  –  určit větné členy a rozpoznat druh vedlejší věty, bylo pro některé ze starší kategorie náročné, ale jak se ukázalo, nejobtížnější byla část z pravopisu. 

 

Cestou se nikdo neztratil a všichni dosáhli úspěšně pomyslné cílové pásky. Mladší spolužáci si prověřovali své znalosti a zkušenosti při práci s textem a pro některé to byla doslova sisyfovská práce. Radost z úspěšného zakončení však všechny tyto trampoty překonala.

 

Mladší kategorie : / 6. a  7.třída/

1. místo – Hanna Olšanská 6.M

2. místo – Vendula Zelenková 6.M a Patricie Schramová  6.M

3. místo – Nikola Vihnárová6.M

Starší kategorie: / 8. a 9. třída/        

1. místo – Aneta Zapletalová   8.B

2. místo – Barbara Bedáňová  8.M a Jan Válek   9.B

3. místo – Veronika Guciová  9.B

 

 

Blahopřejeme nejen úspěšným řešitelům, ale všem odvážným, kteří se vydali do boje s češtinou a jejími úskalími.

 

Text: J. Hlaviznová, foto: K. Lukszová

Archivy