Výchovně vzdělávací seminář v Terezíně – 1.den

Od školy jsme odjížděli ještě za tmy a vydali jsme se směr Praha a Terezín. Cestou v autobuse jsme se rozdělili do skupinek a každá z nich měla za úkol připravit pro ostatní informace o jednotlivých památkách Židovského muzea v Praze. Kolem poledne jsme dorazili do Prahy a vydali se na prohlídku Židovského města, kde jsme navštívili Klausovou synagogu, Staronovou synagogu, Maiselovu synagogu, Pinkasovu synagogu a židovský hřbitov. U každé památky jednotlivá skupina prezentovala informace a další skupiny hodnotily jejich projev a obsáhlost  informací.

             

 Po prohlídce jsme nasedli do autobusu a pokračovali do Terezína. Cestou jsme z okna v dáli zahlédli horu Říp. V Terezíně jsme se ubytovali v Magdeburských kasárnách, kde je umístěno Vzdělávací centrum památníku Terezín. Po večeři jsme si vyslechli přednášku na téma ghetto  Terezín a v závěru večera jsme rozpracovali projekty na téma prvního dne.

       

 

text a foto: Hana Wiedemanová

Nejnovější příspěvky
Archivy