Spádový školský obvod ZŠ Krnov, Janáčkovo nám. 17

Zřizovatel  dle zákona č. 561/2004 Sb., § 36 odst. 4 stanovil Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvkové organizaci spádový obvod zahrnující tyto ulice a části města Krnova:

Albrechtická, Alšova, Blatná, Brantická, Bruntálská, Cejl, Česká, Daliborova, Dimitrovova, Dlouhá, Dolní, Družstevní, Dukelská, Guntramovice, Guntramovická, Hájová, Hořicova, Chomýžská, I. P. Pavlova, Janáčkovo náměstí, Ježnická, Ježník, K Lesu, K Ostrůvku, Kaprasova, Karáskova, Karbenská, Kollárova, Krásné Loučky, Krátká, Křížkovského, Lelkova, Lidická, Luční, Mahenova, Máchova, Májova, M. Gorkého, Mlýnská, Mýtní, Na Břehu, Na Nivě, Na Ostrově, Na Svahu, Ochranov, Okružní, Partyzánů, Pastýřská, Pod Ježníkem, Pod Kopcem, Poštovní, Puškinova, Rybniční, Sadova, Seifertova, Slunečná, Stará Ježnická, Stratilova, Svatopluka Čecha, Šafaříkova, Šfermova, Úvoz, Úzká, Vančurova, Wolkerova

Význam školského obvodu:

  • škola musí přijmout k povinné školní docházce žáky trvale žijící v jejím školském obvodu a to do výše povolené kapacity školy resp. třídy (max 30 žáků ve třídě)
  • škola může příjmout i žáky z jiných obvodů pokud o to zákonní zástupci požádají, spádové škole musí tuto skutečnost ředitel nahlásit
  • skutečnost, že žák trvale bydlí v určitém školském obvodu neomezuje zákonné zástupce ve výběru školy, zákonný zástupce si pro své dítě může svobodně vybrat kteroukoli školu (ta může žáka příjmout do výše maximální kapacity školského zařízení resp. třídy která je 30 žáků)
Nejnovější příspěvky
Archivy