Zdraví nás baví

V páteční odpoledne se dětem II. oddělení školní družiny proměnila třída v nemocniční ošetřovnu. Po exkurzi, kterou jsme absolvovali na Pedagogicko-zdravotnické škole, jsme se rozhodli pokračovat v sebevzdělávání a upevnit si základy toho, jak pečovat o své zdraví a zdraví ostatních lidí.

V páteční odpoledne se dětem II. oddělení školní družiny proměnila třída v nemocniční ošetřovnu. Po exkurzi, kterou jsme absolvovali na Pedagogicko-zdravotnické škole, jsme se rozhodli pokračovat v sebevzdělávání a upevnit si základy toho, jak pečovat o své zdraví zdraví ostatních lidí.

Děti si mohly prakticky ukázat scénku, jak volat na záchranný systém, co dělat v případě nouze a úrazu. Naučily se základy první pomoci, náznaky techniky obvazování lidského těla, manipulaci s raněným a jeho přenášení i nácvik stabilizační polohy. V další části jsme se soustředili na lidské tělo, děti měly za úkol obkreslit svého spolužáka a popsat všechny názvy lidského těla, které znají. Řekli jsme si něco o tom, jak lidské tělo funguje, jak se brání v případě nemoci a hlavně to, že nedílnou součástí zdraví, je správná životospráva. Právě proto jsme využili názorné ukázky a sestavili si velkou potravinovou pyramidu.

Vše jsme zakončili ochutnávkou zdravých a zároveň chutných potravin, což malé záchranáře opravdu potěšilo. Všechny děti byly moc šikovné a já pevně doufám, že jim byla praktická cvičení přínosem a v prvouce, na téma zdraví – úrazy, budou mít jen samé jedničky.

Text a foto: H. Tabachová

Nejnovější příspěvky
Archivy