Hurá, jedeme z kopečka.

Slunečné a mrazivé počasí vystřídalo husté sněžení a tak téměř všechna oddělení školní družiny využila sněhové nadílky a vyrazila na nejbližší kopec. Mladší děti z III. a V. oddělení se vydováděly na nedalekém kopci v blízkosti knihovny a starší děti z I. a II. oddělení se vydaly do okrajové části Krnova /za benzínovou stanici/.

Slunečné a mrazivé počasí vystřídalo husté sněžení a tak téměř všechna oddělení školní družiny využila sněhové nadílky a vyrazila na nejbližší kopec. Mladší děti z III. a V. oddělení se vydováděly na nedalekém kopci v blízkosti knihovny a starší děti z I. a II. oddělení se vydaly do okrajové části Krnova /za benzínovou stanici/. Obavy z dlouhé cesty se rychle rozplynuly, jakmile děti uviděly dlouhý uježděný svah, na kterém mohly vyzkoušet své umělohmotné stroje. Jezdilo se, závodilo, soutěžilo a nechyběl ani malý skokanský můstek, který si kluci sami postavili. Po fyzickém vyčerpání doplnily děti energii klobáskami a špekáčky, které si společně opekly a zahřály se horkým čajem, který jim nachystaly pí. vychovatelky. „Opékačka na sněhu“ byla pro děti nová zkušenost a možná i pro většinu rodičů, kteří se nevěřícně vyptávali, zda si to děti nevymyslely. Sportovní odpoledne jsme si všichni užili, a i když nás na zpáteční cestě provázely dešťové kapky a přišli jsme úplně promočení, na náladě a spokojenosti to dětem neubralo.

Text a foto Blanka Šrubařová

Nejnovější příspěvky
Archivy