Byli jsme na olympiádě

V pondělí 19. března se uskutečnil již 38. ročník v okresním kole Olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovaly Marie Alčerová a Radka Cabáková z 9.M, které nejlépe uspěly ve školním kole.

V pondělí 19. března se uskutečnil již 38. ročník v okresním kole Olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovaly Marie AlčerováRadka Cabáková z 9.M, které nejlépe uspěly ve školním kole.

Ústav pro jazyk český přichystal všem soutěžícím opravdu nelehké úkoly, přestože se týkaly naší mateřštiny. Začínalo se částí mluvnickou, v níž bylo nutné najít gramatické chyby, přeformulovat nevhodně utvořené souvětí, nahradit slova synonymy, poprat se s tvořením slov atd. Po přestávce čekala na soutěžící část stylistická, tzn. slohové tvoření. Úkolem bylo formou deníkového záznamu zpracovat téma „ A je tu zase pondělí…“, ovšem mělo se jednat o zápis, který provádí předmět denní potřeby (např. pouzdro, hrníček, lžička…). K vypracování muselo stačit pouhých 60 minut.

Okresního kola olympiády v českém jazyce se zúčastnilo celkem 39 žáků ze základních škol a víceletých gymnázií. I když ani jedna ze soutěžících naší školy nepostoupila do krajského kola, patří oběma velká pochvala a poděkování za reprezentaci.

Text a foto: S. Seidlová

Archivy