Školní večírek se blíží

Klub rodičů při ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17 pořádá tradiční ŠKOLNÍ VEČÍREK v pátek 13.4. 2012 od 19:30 v sále KOS Krnov. Vstupenky jsou v prodeji a všichni jste srdečně zváni.

Vážení rodiče,
Klub rodičů při ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17 připravuje školní večírek, který se bude konat v pátek 13.4. 2012 od 19.30 hodin v sále KOS Krnov na Albrechtické ulici. Sponzorské vstupenky – cena jedné vstupenky je 50,- Kč si můžete zakoupit u třídních učitelů nebo v kanceláři školy.

Kapacita sálu je omezená, ke vstupu do sálu je nutné zakoupit místenku v hodnotě 80,- Kč v kanceláři školy u paní Moravcové.

Prodej vstupenek a místenek bude zahájen v pátek 16.3. 2012.

Obracíme se na Vás s žádostí o podporu při zajištění tradičního Školního večírku jehož výtěžek je bezezbytku využit na podporu aktivit žáků naší školy.

Naše snažení můžete podpořit následujícím způsobem:

  • formou sponzorských finančních či věcných darů do tomboly
  • zakoupením alespoň jedné sponzorské vstupenky.
  • zapojením se do přípravy večírku 

Další organizační schůzka k zajištění  večírku bude 2.4. 2012 v 16.00 hodin ve sborovně školy.

Za přípravný výbor:  Moravcová Ivana

Nejnovější příspěvky
Archivy